Fittja

Forkod
38122
Namn
Fittja
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1867 Fittja och Hjälsta, 1867-05-01-1961 Hjälstaholms pastorat (Hjälsta), 1962Gryta.
Husförhörslängd
1786-.

Administrativ historik

Namn
Fittja
Geo-id
38122000
Tid
0 - 9999