Fivelstad

Forkod
58326
Namn
Fivelstad
Län
Östergötlands
Pastorat
åtminstone till 1540 eget, sedan -1941 Hagebyhöga, 1942-1961 Fivelstad, Hagebyhöga och Orlunda, 1962Varv och Styra.
Husförhörslängd
(1780), 1812-.

Administrativ historik

Namn
Fivelstad
Geo-id
58326000
Tid
0 - 9999