Fivlered

Forkod
168649
Namn
Fivlered
Alias
Fifflered
Län
Skaraborgs
-1973 Älvsborgs län, 1974- Skaraborgs län.
Pastorat
-1961 Böne, 1962- Norra Åsarp.
Husförhörslängd
1792-.

Administrativ historik

Namn
Fivlered
Geo-id
168649000
Tid
0 - 9999