Fjälkestad

Forkod
118010
Namn
Fjälkestad
Indelning
1836 införlivat Råbelöv.
Län
Kristianstads
Pastorat
-1836 Fjälkestad och Råbelöv, 1837-1961 eget, 1962-1984 Österslöv, 1985- Nosaby.
Husförhörslängd
(1683), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Fjälkestad
Geo-id
118010000
Tid
0 - 9999