Alsike

Forkod
38033
Namn
Alsike
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1936 Alsike och Knivsta, 1937- Knivsta.
Husförhörslängd
1792-.

Administrativ historik

Namn
Alsike
Geo-id
38033000
Tid
0 - 9999