Fjärås

Forkod
138412
Namn
Fjärås
Län
Hallands
Pastorat
Fjärås och Förlanda.
Husförhörslängd
1755-.

Administrativ historik

Namn
Fjärås
Geo-id
138412000
Tid
0 - 9999