Flackarp

Forkod
123000
Namn
Flackarp
Indelning
1965-01-01 uppgått i Uppåkra.
Län
Skåne
Övrigt
har även tidigare ansetts ha uppgått i Uppåkra.
Pastorat
Uppåkra.
Husförhörslängd
(1768), 1798-1964.

Administrativ historik

Namn
Flackarp
Geo-id
123006002
Tid
0 - 1964
succ
Uppåkra 123006000
1965 - 9999