Fläckebo

Forkod
198103
Namn
Fläckebo
Län
Västmanlands
Pastorat
  • 1961 eget, 1962- Västerfärnebo.
Husförhörslängd
1677-

Administrativ historik

Namn
Fläckebo
Geo-id
198103000
Tid
0 - 9999