Flakeberg

Forkod
160204
Namn
Flakeberg
Indelning
medeltiden införlivat Olunda.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Särestad.
Husförhörslängd
1768-.
Arkiv
1927 februari brand, födelsebokens lucka ersatt med SCB-avskrifter.

Administrativ historik

Namn
Flakeberg
Geo-id
160204000
Tid
0 - 9999