Fleninge

Forkod
128307
Namn
Fleninge
Län
Skåne
Pastorat
Allerum.
Husförhörslängd
(1698), 1813,

Administrativ historik

Namn
Fleninge
Geo-id
128307000
Tid
0 - 9999