Fleringe

Forkod
98007
Namn
Fleringe
Län
Gotlands
Pastorat
-1961 Rute, 1962- Bunge.
Husförhörslängd
1871-.
Arkiv
1871 brand, helt förstört.

Administrativ historik

Namn
Fleringe
Geo-id
98007000
Tid
0 - 9999