Flisby

Forkod
68206
Namn
Flisby
Län
Jönköpings
Pastorat
-1961 Flisby och Norra Solberga, 1962- Norra Solberga.
Husförhörslängd
(1757), 1807-.

Administrativ historik

Namn
Flisby
Geo-id
68206000
Tid
0 - 9999