Flistad

Forkod
168326
Namn
Flistad
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1917 Flistad och Götlunda, 1917-05-01 - Götlunda.
Husförhörslängd
1746(lucka 1799-1805).

Administrativ historik

Namn
Flistad (r-län)
Geo-id
168326000
Tid
0 - 9999