Flistad

Forkod
58020
Namn
Flistad
Län
Östergötlands
Pastorat
först eget, sedan -1961 Ljung, 1962- Vreta kloster.
Husförhörslängd
1809-.

Administrativ historik

Namn
Flistad (e-län)
Geo-id
58020000
Tid
0 - 9999