Flo

Forkod
160208
Namn
Flo
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1671 Ås, 1671-1816 Flo, Ås, Sal och (Väners-) Näs, 1816-05-01-1961 Flo, Ås och Sal, 1962- Särestad.
Husförhörslängd
1781-.

Administrativ historik

Namn
Flo
Geo-id
160208000
Tid
0 - 9999