Floby

Forkod
168605
Namn
Floby
Indelning
senast omkring 1690 införlivat Vist.
Län
Skaraborgs
Pastorat
åtminstone till 1546 Floby, Göteve, Elin, Vist, Trävattna och Hällestad, sedan Floby, Vist, Göteve, Trävattna och Hällestad, därefter -1961 Floby, Göteve, Trävattna och Hällestad, 1962- Floby, Göteve,
Husförhörslängd
1795-.

Administrativ historik

Namn
Floby
Geo-id
168605000
Tid
0 - 9999