Alster

Forkod
178007
Namn
Alster
Indelning
1595 del till nybildade Nyed.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1869 Väse, 1869-05-01(beslut 1844-10-31)-1961 eget, 1962- Nyed.
Husförhörslängd
1721-.

Administrativ historik

Namn
Alster
Geo-id
178007000
Tid
0 - 9999