Fogdö

Forkod
48611
Namn
Fogdö
Alias
Gamla Kloster
Län
Södermanlands
(Lilla) Hallingön har haft oklar ställning och räknats som en församlingens länsdel i Västmanlands län, 1890-02-07 beslut att överföra Hallingön från Fogdö i Södermanlands län till Ängsö i Västmanland
Pastorat
-1961 Fogdö och Helgarö, 1962- Vansö.
Husförhörslängd
1688-.

Administrativ historik

Namn
Fogdö
Geo-id
48611000
Tid
0 - 9999