Fole

Forkod
98021
Namn
Fole
Län
Gotlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1925 Fole och Lokrume, 1925-05-01-(beslut 1919- 08-29 och 1925-08-30) Väskinde.
Husförhörslängd
1770-.

Administrativ historik

Namn
Fole
Geo-id
98021000
Tid
0 - 9999