Fölene

Forkod
156603
Namn
Fölene
Län
Älvsborgs
Pastorat
Herrljunga.
Husförhörslängd
1766-

Administrativ historik

Namn
Fölene
Geo-id
156603000
Tid
0 - 9999