Folkärna

Forkod
208472
Namn
Folkärna
Indelning
1945-01-01 indelad i två kbfd: Folkärna kbfd och Krylbo kbfd.
Län
Dalarnas
Pastorat
-1606 Folkärna och Grytnäs, 1606- eget.
Husförhörslängd
1673-1724, 1733-.
Arkiv
dispensarkiv, hela arkivet mikrofilmat, 1931- särskilda böcker för Krylbo.

Administrativ historik

Namn
Folkärna
Geo-id
208472000
Tid
0 - 9999