Altuna

Forkod
38136
Namn
Altuna
Län
Uppsala
-1970 Västmanlands län, 1971- Uppsala län.
Pastorat
medeltiden eget, sedan Simtuna.
Husförhörslängd
1714-.

Administrativ historik

Namn
Altuna
Geo-id
38136000
Tid
0 - 9999