Föra

Forkod
88502
Namn
Föra
Län
Kalmar
Pastorat
-1554 eget, 1554-1961 Persnäs, 1962- Köping.
Husförhörslängd
1737-.

Administrativ historik

Namn
Föra
Geo-id
88502000
Tid
0 - 9999