Förlanda

Forkod
138411
Namn
Förlanda
Län
Hallands
Pastorat
Fjärås.
Husförhörslängd
1790-

Administrativ historik

Namn
Förlanda
Geo-id
138411000
Tid
0 - 9999