Fors

Forkod
158107
Namn
Fors
Län
Älvsborgs
Pastorat
Rommele.
Husförhörslängd
1766-.

Administrativ historik

Namn
Fors (p-län)
Geo-id
158107000
Tid
0 - 9999