Fors

Forkod
230302
Namn
Fors
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- huvuddelen i Jämtlands län, 1888- helt Jämtlands län.
Pastorat
-1881 Ragunda, 1881- (beslut 1871-02-03) eget. Husförhörs- längd: (1693), 1803-.

Administrativ historik

Namn
Fors (z-län)
Geo-id
230302000
Tid
0 - 9999