Alunda

Forkod
38209
Namn
Alunda
Län
Uppsala
Pastoratskod
10302
Pastorat
medeltiden eget, åtminstone 1500-talet-1961 Alunda och Morkarla, 19621971 Alunda, Tuna och Stavby, 1972- eget.

Administrativ historik

Namn
Alunda
Geo-id
38209000
Tid
0 - 9999