Forsa

Forkod
218411
Namn
Forsa
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
-1918 Forsa och Hög, 1918-05-01-1961 eget, 1962- Forsa och Hög.
Husförhörslängd
(1700), 1738-.
Arkiv
1903 delvis förstört av brand.

Administrativ historik

Namn
Forsa (x-län)
Geo-id
218411000
Tid
0 - 9999