Forsby

Forkod
168313
Namn
Forsby
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1861 Skövde, 1862 (beslut 1856-04-01)-1961 Sventorp, 1962- Värsås.
Husförhörslängd
1770-.

Administrativ historik

Namn
Forsby
Geo-id
168313000
Tid
0 - 9999