Forserum

Forkod
68207
Namn
Forserum
Län
Jönköpings
Pastorat
-1919 Järsnäs, 1919-05-01-1927 Forserum och Järsnäs, 1927-05-01(beslut 1918-06-14 och 1925-08-21)-1961 eget, 1962- Forserum och Barkeryd.
Husförhörslängd
1717-

Administrativ historik

Namn
Forserum
Geo-id
68207000
Tid
0 - 9999