Forshaga

Forkod
176301
Namn
Forshaga
Indelning
1908-11-01 utbruten ur Grava som kapellförsamling.
Län
Värmlands
Övrigt
födelser vid Anna Hyldentongs förlossnings- och spädbarnshem 1922-1924 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
1908-110 1 - 1919 G rava, 1919-05 -01 - e ge t.
Husförhörslängd
1908-.

Administrativ historik

Namn
Forshaga
Geo-id
176301000
Tid
1908 - 9999
pre
Grava 178008001
0 - 1907