Forsmark

Forkod
38202
Namn
Forsmark
Indelning
1612 utbruten ur Valö.
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Pastorat
1612-1629 Valö, 1629-1941 eget, 1942-1971 Valö, 1972- Östhammar.
Husförhörslängd
1750

Administrativ historik

Namn
Forsmark
Geo-id
38202000
Tid
1612 - 9999
pre
Valö 38203001
0 - 1611