Alva

Forkod
98078
Namn
Alva
Län
Gotlands
Pastorat
-1933 Alva och Hemse, 1933-05-01 (beslut 1919-08-29 och 1932-09-16)-1961 Rone, 1962- Alva, Rone och Hemse.
Husförhörslängd
1744-.

Administrativ historik

Namn
Alva
Geo-id
98078000
Tid
0 - 9999