Foss

Forkod
143001
Namn
Foss
Län
Västra Götalands
Pastorat
-1921 Foss, Håby och Svarteborg, 1921-05-01-1967 Foss och Håby, 1968- Foss, Håby och Valbo-Ryr.
Husförhörslängd
1-799-.

Administrativ historik

Namn
Foss
Geo-id
143001000
Tid
0 - 9999