Främmestad

Forkod
160302
Namn
Främmestad
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1646 Tengene, 1646- Främmestad och Bäreberg.
Husförhörslängd
1776-.

Administrativ historik

Namn
Främmestad
Geo-id
160302000
Tid
0 - 9999