Fränninge

Forkod
126511
Namn
Fränninge
Län
Skåne
Pastorat
-1961 Fränninge och Vollsjö, 1962-1973 Fränninge, Vollsjö och Brandstad, 1974- Fränninge, Vollsjö, Brandstad, Öved och Östra Kärrstorp.
Husförhörslängd
(1683), 1836-.
Arkiv
1724 och 1749 brand, delar förstörda.

Administrativ historik

Namn
Fränninge
Geo-id
126511000
Tid
0 - 9999