Fransk-lutherska

Forkod
18000
Namn
Fransk-lutherska
Indelning
1687-05-12 bildad, 1791-05-06 upplöst.
Län
Stockholms
Husförhörslängd
1687-1791.