Fredsberg

Forkod
166302
Namn
Fredsberg
Alias
Frödsberg
Indelning
efter 1571 införlivat Kyrketorp (i Vadsbo härad).
Län
Skaraborgs
Pastorat
till omkring 1580 Fredsberg, Björkäng (Töreboda), Bäck och Kyrketorp, sedan -1956 Fredsberg, Töreboda och Bäck, 1957- Töreboda.
Husförhörslängd
1813-.

Administrativ historik

Namn
Fredsberg
Geo-id
166302000
Tid
0 - 9999