Friel

Forkod
168119
Namn
Friel
Län
Skaraborgs
Pastorat
Tun.
Husförhörslängd
1744,

Administrativ historik

Namn
Friel
Geo-id
168119000
Tid
0 - 9999