Friggeråker

Forkod
168602
Namn
Friggeråker
Län
Skaraborgs
Pastorat
till 1400-talet Friggeråker och Törbjörntorp, sedan Falköping.
Husförhörslängd
1810-.

Administrativ historik

Namn
Friggeråker
Geo-id
168602000
Tid
0 - 9999