Frillesås

Forkod
138406
Namn
Frillesås
Län
Hallands
Pastorat
-1961 Frillesås, Gällinge och Idala, 1962- Frillesås, Gällinge, Idala, Ölmevalla och Landa.
Husförhörslängd
(1750), 1757- (lucka 1809).

Administrativ historik

Namn
Frillesås
Geo-id
138406000
Tid
0 - 9999