Frillestad

Forkod
128310
Namn
Frillestad
Län
Skåne
Pastorat
före 1690 Ekeby, 1690-1918 Frillestad och Ekeby, 1918-05-01-1929 Ekeby, 1929-05-01-1961 Bårslöv, 1962- Kropp.
Husförhörslängd
(1698), 1814-

Administrativ historik

Namn
Frillestad
Geo-id
128310000
Tid
0 - 9999