Frimurarebarnhuset

Forkod
18000
Namn
Frimurarebarnhuset
Alias
Kristineberg
Indelning
1867 utbruten ur Klara, 1889 uppgått i Kungsholm.
Län
Stockholms
Övrigt
synes bildad vid barnhusets flyttning från Norrmalm till Kungsholmen.