Fröjered

Forkod
168507
Namn
Fröjered
Indelning
troligen början av 1500-talet införlivat Orleka.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Fröjered, Korsberga och Fridene. Husfirhörslängd.1740-.

Administrativ historik

Namn
Fröjered
Geo-id
168507000
Tid
0 - 9999