Fröslunda

Forkod
38126
Namn
Fröslunda
Alias
Fröjeslunda
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1945 Biskopskulla, 1946-1948 Giresta, 1948-02-13Gryta.
Husförhörslängd
1692-.

Administrativ historik

Namn
Fröslunda
Geo-id
38126000
Tid
0 - 9999