Älvestad

Forkod
58308
Namn
Älvestad
Län
Östergötlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1928 Skeppsås, 1928-05-01(beslut 1918-04-05 och 1927-06-03)-1961 Fornåsa, 1962-1973 Normlösa, 1974- Fornåsa.
Husförhörslängd
1783-

Administrativ historik

Namn
Älvestad
Geo-id
58308000
Tid
0 - 9999