Frösthult

Forkod
38132
Namn
Frösthult
Län
Uppsala
-1970 Västmanlands län, 1971- Uppsala län.
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1923 Frösthult och Härnevi, 1932-05-01-1933 eget, 1933-05-01-(beslut 1922-03-17 och 1933-01-13) Simtuna.
Husförhörslängd
1687

Administrativ historik

Namn
Frösthult
Geo-id
38132000
Tid
0 - 9999