Frykerud

Forkod
171502
Namn
Frykerud
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
Stora Kil.
Husförhörslängd
1725-.

Administrativ historik

Namn
Frykerud
Geo-id
171502000
Tid
0 - 9999