Fuglie

Forkod
128708
Namn
Fuglie
Län
Skåne
Pastorat
-1961 Vellinge, 1962- Hammarlöv.
Husförhörslängd
(1683), 1831-.
Arkiv
1754-10-03 brand.

Administrativ historik

Namn
Fuglie
Geo-id
128708000
Tid
0 - 9999