Fullestad

Forkod
152703
Namn
Fullestad
Län
Älvsborgs
Pastorat
Lena.
Husförhörslängd
1757-.

Administrativ historik

Namn
Fullestad
Geo-id
152703000
Tid
0 - 9999